Product

Chinese New Year Kapet

Kueh Kapet

350g x 12 cans

N-C01

Traditional Kapet

420g x 12 cans

N-C02

330g x 12 cans

N-C04

Traditional Pandan Kapet

420g x 12 cans

N-C03

330g x 12 cans

N-C05

White Sesame Kapet

430g x 12 cans

N-C06

Black Sesame Kapet

430g x 12 cans

N-C07

Pandan Kapet

430g x 12 cans

N-C08

Bamboo Charcoal Kapet

430g x 12 cans

N-C09

Peanut Kapet

300g x 12 cans

N-C11

Kapet

Kueh Kapet

350g x 12 cans

N-C01

Traditional Kapet

420g x 12 cans

N-C02

330g x 12 cans

N-C04

Traditional Pandan Kapet

420g x 12 cans

N-C03

330g x 12 cans

N-C05

White Sesame Kapet

430g x 12 cans

N-C06

Black Sesame Kapet

430g x 12 cans

N-C07

Pandan Kapet

430g x 12 cans

N-C08

Bamboo Charcoal Kapet

430g x 12 cans

N-C09

Peanut Kapet

300g x 12 cans

N-C11