Product

Chinese New Year Nian Gao

Nian Gao (S)

150g x 60pcs

N-I01

Nian Gao (M)

300g x 32pcs

N-I02

Nian Gao (L)

550g x 18pcs

N-I03

Yuan Bao Nian Gao

400g x 24tray

N-I04

Kai Yun Nian Gao

300g x 30tray

N-I05

Wu Fu Nian Gao

500g x 24 tray

Ju Bao Peng Nian Gao

360g x 24tray

N-I07

Traditional Nian Gao (S)

200g x 40pcs

N-I08

Traditional Nian Gao (M)

400g x 24pcs

N-I09

Traditional Nian Gao (L)

600g x 18pcs

N-I10

Mini Sugar Peach

600g x 8pcs

N-I11

Yuan Bao He

300g x 24pcs

N-I12

Nian Gao

Nian Gao (S)

150g x 60pcs

N-I01

Nian Gao (M)

300g x 32pcs

N-I02

Nian Gao (L)

550g x 18pcs

N-I03

Yuan Bao Nian Gao

400g x 24tray

N-I04

Kai Yun Nian Gao

300g x 30tray

N-I05

Wu Fu Nian Gao

500g x 24 tray

Ju Bao Peng Nian Gao

360g x 24tray

N-I07

Traditional Nian Gao (S)

200g x 40pcs

N-I08

Traditional Nian Gao (M)

400g x 24pcs

N-I09

Traditional Nian Gao (L)

600g x 18pcs

N-I10

Mini Sugar Peach

600g x 8pcs

N-I11

Yuan Bao He

300g x 24pcs

N-I12